Betalingsuitstel COVID-19

Betreffende de hypothecaire kredieten met roerende bestemming kan de kredietnemer genieten van een tijdelijk regime van schorsing van de verplichtingen van terugbetaling of de verlenging van een nulstellingstermijn, onder volgende cumulatie voorwaarden:

  • De kredietnemer vraagt zelf een uitstel van terugbetaling of de verlening van de nulstellingstermijn van zijn krediet;
  • Er is geen betalingsachterstand van het betrokken krediet van meer dan één maand op 1 april 2020;
  • De kredietnemer, of één van de personen die op hetzelfde adres woont, lijdt een inkomensverlies ten gevolge van Covid-19;
  • De maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van het betrokken krediet bedraagt minstens 50 euro per maand.